Game Preview
Reading 2: Flying Tortoises
 •  55     Public
  Academic IELTS Reading
 •   Study   Slideshow   Edit
 • endangered (adj)
  có nguy cơ tuyệt chủng/ bị đe dọa
 •  20
 • significant (adj)
  quan trọng/ đáng kể
 •  15
 • protect (v)
  bảo vệ
 •  5
 • volcano (n)
  núi lửa
 •  15
 • resemble (v)
  giống với
 •  25
 • landscape (n)
  cảnh quan/ khung cảnh
 •  15
 • vegetation (n)
  thảm thực vật/ cây cối
 •  20
 • settle (v)
  định cư/ ổn định
 •  20
 • population (n)
  dân số
 •  10
 • species (n)
  loài
 •  20
 • unique (adj)
  độc đáo
 •  20
 • ancestor (n)
  tổ tiên
 •  20
 • predator (n)
  thú đi săn
 •  20
 • planet (n)
  hành tinh
 •  10
 • pirate (n)
  cướp biển
 •  15
 • exploit (v)
  sự khai thác cạn kiệt
 •  20
 • immobile (adj)
  bất động
 •  25
 • capable of (adj)
  có khả năng
 •  20
 • on board (adv)
  lên tàu
 •  20
 • supply (v,n)
  nguồn cung
 •  15
 • settler (n)
  người định cư/ thực dân
 •  20
 • exacerbate (v)
  tệ hơn
 •  25
 • cattle (n)
  gia súc
 •  25
 • agriculture (n)
  nông nghiệp
 •  10
 • alien (adj)
  xa lạ, ngoài hành tinh
 •  25
 • prey (n)
  thú bị săn
 •  25
 • habitat (n)
  môi trường sống
 •  20
 • original (adj)
  ban đầu
 •  20
 • survive (v)
  sống sót/ tồn tại
 •  15
 • deal with (v)
  giải quyết/ đối phó
 •  15
 • overpopulation (n)
  sự bùng nổ dân số
 •  15
 • sufficient (adj)
  đủ
 •  20
 • transport (v, n)
  vận chuyển
 •  15
 • shell (n)
  vỏ
 •  20
 • effort (n)
  nỗ lực
 •  15
 • ambitious (adj)
  tham vọng
 •  20
 • helicopter (n)
  máy bay trực thăng
 •  15
 • various (adj)
  nhiều
 •  15
 • location (n)
  địa điểm
 •  10
 • captain (n)
  thuyền trưởng
 •  15
 • narrow (adj)
  hẹp
 •  15
 • owner (n)
  chủ sở hữu
 •  15
 • yacht (n)
  du thuyền
 •  25
 • pilot (n)
  phi công
 •  15
 • crew (n)
  ekip
 •  20
 • ambulance (n)
  xe cứu thương
 •  15
 • cargo (n)
  kiện hàng
 •  25
 • capacity (n)
  khả năng/ sức chứa
 •  15
 • remote (adj)
  xa xôi hẻo lánh
 •  20
 • juvenile (adj)
  nhỏ, trẻ
 •  25
 • surrounding (n,adj)
  khu vực xung quanh/ xung quanh
 •  20
 • investigate (v)
  xem xét, khảo sát, thanh tra
 •  20
 • giant (adj,n)
  khổng lồ
 •  20
 • generation (n)
  thế hệ
 •  15
 • fuel (n)
  nhiên liệu
 •  15