Game Preview
IELTS vocab: Friends
 •  44     Public
  Speaking vocabulary
 •   Study   Slideshow   Edit
 • người quen (n)
  acquaintance
 •  15
 • bạn cùng lớp (n)
  classmate
 •  15
 • bạn cùng phòng (n)
  roommate
 •  15
 • đồng nghiệp (n)
  colleague/ coworker
 •  15
 • chúng tôi đã biết nhau được 3 năm
  we have known each other for 3 years
 •  20
 • bạn thưở nhỏ (n)
  childhood friend
 •  15
 • chúng tôi rất thân với nhau
  we are very close to each other
 •  15
 • bạn thân (n)
  close friend
 •  15
 • chúng tôi hợp nhau
  we get a long well
 •  20
 • chúng tôi học cùng trường
  we go to the same school
 •  20
 • chúng tôi cùng tuổi
  we are the same age
 •  20
 • chúng tôi cùng quê
  we're from the same town
 •  25
 • nhiệt tình giúp đỡ (adj)
  helpful
 •  15
 • đi chơi với bạn (v)
  hang out with friends
 •  15
 • thành thật (adj)
  honest
 •  15
 • tôn trọng (v)
  respect
 •  15
 • những nơi quen thuộc
  familiar places
 •  15
 • những kỷ niệm khó quên
  unforgetable memories
 •  15
 • chúng tôi vẫn giữ liên lạc
  we still keep in touch
 •  15
 • chúng tôi có sự thấu hiểu lẫn nhau
  we have mutual understanding
 •  25
 • chúng tôi có nhiều điểm chung
  we have many things in common
 •  25
 • phẩm chất quan trọng nhất
  the most important quality
 •  15
 • anh ấy vẫn sắp xếp thời gian cho tôi
  He still makes time for me
 •  15
 • tôi rất biết ơn vì tình bạn của chúng tôi
  I'm very grateful/ thankful for our friendship
 •  25
 • sự tử tế (n)
  kindness
 •  15
 • vượt qua khó khăn
  overcome difficulties
 •  15
 • chúng tôi đã qua những thời gian khó khăn cùng nhau
  we have been through tough times together
 •  15
 • anh ấy luôn ở đó cho tôi
  he's always there for me
 •  20
 • chúng tôi nói chuyện qua điện thoại
  we talk over the phone
 •  15
 • chúng tôi gặp mặt trực tiếp
  we meet in person
 •  15
 • anh ấy mời tôi ghé qua
  he invites me to come over
 •  20
 • chu đáo (adj)
  thoughtful
 •  15
 • quan tâm (adj)
  caring
 •  15
 • giải quyết mẫu thuẫn
  resolve conflicts
 •  20
 • tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh ấy
  I really appreciate his help
 •  25
 • bà ấy yêu thương tôi vô điều kiện
  she loves me unconditionally
 •  25
 • anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ
  He's always ready to help
 •  20
 • đi ăn với nhau
  go out to eat together
 •  20
 • đi uống cà phê
  go to a coffee shop/ go for a coffee
 •  10
 • đi xem phim (v)
  go for a movie/ go to the cinema
 •  10
 • hầu như mỗi ngày
  almost everyday
 •  15
 • vui tính (adj)
  humorous/ funny
 •  15
 • Khi tôi trong tâm trạng tốt
  When I'm in a good mood
 •  20
 • anh ấy không xét đoán tôi
  he doesn't judge me
 •  20