Study

English class A2 unit 1

 •   0%
 •  0     0     0

 • nakryć do stołu
  set the table
 • 1) I (play) ________the piano now.
  am playing
 • I _______ (read) a book at the moment.
  am reading
 • ________(they/ sing) often?
  Do they often sing?
 • It ______(not/rain)
  isn't raining
 • załadować zmywarkę
  load the dishwasher
 • wywiesić pranie
  hang out the washing
 • Mój brat nie karmi teraz psa
  My brother isn't feeding the dog now
 • ________(my sister/ watch TV)?
  Is my sister watching TV?
 • wynosić śmieci
  take out the rubbish
 • odkurzać w pokoju
  vacuum your room
 • sprzątnąć ze stołu
  clear the table
 • poukładać ubrania
  put away your clothes
 • załadować pralkę
  load the washing machine
 • My nie opróżniamy zmywarki często
  We don't often empty the dishwasher
 • opróżniać zmywarkę
  empty the dishwasher
 • pościelić łózko
  make your bed
 • nakarmić psa
  feed the dog
 • We _______(not/ talk) usually
  don't usually talk
 • prasować podkoszulkę
  iron your T-shirt
 • podlewać rośliny
  water the plants
 • Ona nie odkurza pokoju w tym momencie
  She isn't vacuuming the room at the moment
 • (you/ listen) to music?
  Are you listening to music?
 • Oni nie nakrywają do stołu teraz
  They aren't setting the table now
 • John and Mandy_________ (clean) the kitchen.
  are cleaning