Study Mode
IELTS Graph 102 Process
 •   0%
 •  0     0     0

    Back   Restart
 • sự gia nhiệt (n)
  heat application/ heat penetration
 • theo tỉ lệ chính xác lần lượt là 15%, 20%, 25%
  in precise proportions as 15%, 20% and 25% respectively
 • xi măng
  cement
 • đá vôi
  limestone
 • hỗn hợp sệt
  paste
 • đá cuội
  gravel
 • bột mịn (không phải để ăn)
  powder
 • máy tán/ máy nghiền
  crusher
 • được ra thị trường để bán
  be marketed for sale
 • được phơi ra/ tiếp xúc với nhiệt
  be exposed to heat
 • bê tông
  concrete