Study

Ruotsin verbien taivutus-kertaus

 •   0%
 •  0     0     0

 • Missä kahdessa aikamuodossa tarvitaan supiini-muotoja?
  Perfekti ja pluskvamperfekti
 • Jatka taivutus loppuun: spela, spelar I...
  spelade, spelat
 • Taivuta verbi må III.
  mår, mådde, mått
 • Mistä kahdesta osasta koostuu ruotsin kielen perfekti?
  Har + supiini
 • Mikä on verbin köpa II imperfekti?
  köpte
 • Mistä tietää, että verbien tänka, köpa, möta, resa, växa imperfektin pääte on -TE?
  KoPuTuS X-sääntö
 • Miten sanoisit ruotsiksi "on telttaillut" (tälta I)?
  har tältat
 • Mikä on verbin ringa II preesens?
  ringer
 • Miten sanoisit ruotsiksi "on auttanut" (hjälpa II)?
  har hjälpt
 • Montako taivutusryhmää ruotsin verbeillä on?
  4 (I-IV)
 • Taivuta verbi fylla II.
  fyller, fyllde, fyllt.
 • Mikä on verbin tälta I preesens?
  tältar
 • Mikä on verbin tro III supiini?
  trott
 • Minkä taivutusryhmän verbit ovat epäsäännöllisiä?
  IV
 • Miten sanoisit ruotsiksi "on asunut" (bo III)?
  har bott
 • Taivuta verbi jobba I.
  jobbar, jobbade, jobbat
 • Mikä on verbin bo III imperfekti?
  Bodde
 • Mikä on verbin läsa II supiini?
  läst
 • Miten verbi fiska I taipuu imperfektissä?
  fiskade
 • Mikä on verbin tälta I supiini?
  tältat