Edit Game
Głoska RRRRRRRR
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   2  Close
Jaką głoskę słyszysz na początku w tym wyrazie, który ilustruje zdjęcie?
r
Co widzisz na tym obrazku?
parasol