Game Preview
Głoska RRRRRRRR
  •  Polish    2     Public
    Utrwalanie głoski r
  •   Study   Slideshow   Edit
  • Co widzisz na tym obrazku?
    parasol
  •  10
  • Jaką głoskę słyszysz na początku w tym wyrazie, który ilustruje zdjęcie?
    r
  •  15