Edit Game
Bố Mẹ cùng con khôn lớn
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   12  Close
Bố mẹ có khuyến khích con thử học bằng các cách khác nhau không?
....
Bố mẹ có chia sẻ với con về những áp lực học tập hay không?
....
Ngủ đúng giờ và đủ giấc có quan trọng hay không?
....
Có khuyến khích các sở thích của con hay không?
....
Bố mẹ có khuyến khích các con nói về cảm xúc của mình hay không ?
....
Bố mẹ có thường xuyên đọc cho con nghe không?
....
Thái độ của bố mẹ ra sao khi con bị điểm kém hoặc mắc lỗi?
....
Bạn có thường xuyên để con tham gia vào các công việc nhà hay không?
....
Bạn có thường xuyên tâm sự cùng con không?
....
Khi con học con cảm thấy thế nào ? vui vẻ - buồn chán - hay bị ép buộc?
.....
Bạn có đưa ra mục tiêu học tập cho con không?
....
Khi con học bố mẹ để con tự học hay hướng dẫn con ?
......