Game Preview

Bố Mẹ cùng con khôn lớn

 •  Vietnamese    12     Public
  một vài câu hỏi về cách hỗ trợ con học tại nhà
 •   Study   Slideshow
 • Khi con học bố mẹ để con tự học hay hướng dẫn con ?
  ......
 •  15
 • Bạn có đưa ra mục tiêu học tập cho con không?
  ....
 •  15
 • Khi con học con cảm thấy thế nào ? vui vẻ - buồn chán - hay bị ép buộc?
  .....
 •  15
 • Bạn có thường xuyên tâm sự cùng con không?
  ....
 •  15
 • Bạn có thường xuyên để con tham gia vào các công việc nhà hay không?
  ....
 •  15
 • Thái độ của bố mẹ ra sao khi con bị điểm kém hoặc mắc lỗi?
  ....
 •  15
 • Bố mẹ có thường xuyên đọc cho con nghe không?
  ....
 •  15
 • Bố mẹ có khuyến khích các con nói về cảm xúc của mình hay không ?
  ....
 •  15
 • Có khuyến khích các sở thích của con hay không?
  ....
 •  15
 • Ngủ đúng giờ và đủ giấc có quan trọng hay không?
  ....
 •  15
 • Bố mẹ có chia sẻ với con về những áp lực học tập hay không?
  ....
 •  15
 • Bố mẹ có khuyến khích con thử học bằng các cách khác nhau không?
  ....
 •  15