Edit Game
Lịch sử Việt
 Delete

Tags help find your content later. Separate with commas to add multiple tags. Alphanumeric or spaces only.

 Private  Unlisted  Public

 Save   41  Close
năm 1009, Lý Thải Tổ lên ngôi đặt niên hiệu là..............
Thuận Thiên
Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư sang................, từ vị trí phòng thủ sang vị trí phát triển kinh tế
Thăng Long
Lý Thái Tổ chính là Lý..........
Công Uẩn
Khi Lê Long Đĩnh mất, quan điện tiền chỉ huy sứ là ...............được ủng hộ của Chi Hậu ................... và thiền sư .................. lên ngôi hoàng đế
Lý Công Uẩn/ Đào Cam Mộc/ Vạn Hạnh
con trai thứ 3 của Lê Đại Hành cũng là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê, chính là............
Lê Long Đĩnh- Lê Ngọa Triều
............là người đã khai sinh ra lễ tịch điền
Lê Hoàn
Năm 981, nhà Tống đưa quân tràn xuống nước ta, Lê Hoàn chia quân ra 3 mặt tại Bạch Đằng, Chi Lăng và thành...........
Bình Lỗ
Lê Hoàn hay còn gọi là vua Lê....................
Đại Hành
Lăng của vua Lê Hoàn nằm ở.................
phía sau vách núi của Mã Yên, sau lưng vua Đinh Tiên Hoàng
Từ vị trí thái hậu, Dương Vân Nga trở thành...............của vua Lê Hoàn
hoàng hậu
Năm 930, tình thế quân......... rất gấp. Các tướng quân trong triều ép thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn
Tống
gần như tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có hoàng hậu là người họ..............
Dương
Sau khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Bộ Lĩnh qua đời,.................lên ngôi khi chỉ mới 6 tuổi, chọn 2 người nhiếp chính là thái hậu...............và .................
Đinh Toàn/ Dương Vân Nga/ Lê Hoàn
hoạn quan ................. lgiết Đinh Tiên Hoàng và con trai Đinh Liễn
Đỗ Thích
Vì Đinh Bộ Lĩnh bỏ trưởng lập thứ, Đinh Liễn giết chết em ruột là ................ Vì đại cục, Đinh Bộ Lĩnh vẫn xá tội cho Đinh Liễn
Đinh Hạng Lang
Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn từng bắt con trai .....................của Đinh Bộ Lĩnh để ép hàng đành đem quân về
Đinh Liễn
Trong vòng ...........năm, Đinh Bộ Lĩnh đã thống nhất đất nước
3
Đinh Bộ Lĩnh cùng với con trai Đinh Liễn, các hạ thần Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lang tạo nên "................"
Giao Châu thất hùng
Dương Tam Kha em vợ của Ngô Quyền tranh chấp ngôi báu với 2 con của Ngô Quyền là................. và.....................
Ngô Xương Văn/ Ngô Xương Ngập
....................còn gọi là "Vạn Thắng Vương"
Đinh Tiên Hoàng
Lăng của Đinh Tiên Hoàng trên núi....................
Mã Yên (Ninh Bình)
Quân đội nhà Đinh chia thành 10 đạo dưới sự thống lĩnh của Thập đạo tướng quân.................
Lê Hoàn
Luật pháp dưới thời Đinh cực kỳ...........
nghiêm khắc
Đinh Tiên Hoàng lấy niên hiệu................, cùng với đồng tiền "..................", đồng tiền xư nhất Việt Nam
Thái Bình/ Thái Bình hưng bảo
Năm 968, Đinh Tiên Hoàng xưng hoàng đế, đặt tên nước là .............., đóng đô ở .....................
Đại Cồ Việt, Hoa Lư
Ngô Vương chỉ truyền được 2 đời là mất, đất nước rơi vào "........................."
Loạn 12 sứ quân
....................là hoàng đế đầu tiên của nước Việt
Đinh Bộ Lĩnh- Đinh Tiên Hoàng
Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dời đô về............
Cổ Loa
Sông Bạch Đằng nằm ở giữa..........và .................ngày nay
Quảng Ninh và Hải Phòng
Sông Bạch Đằng nằm ở giữa..........và .................ngày nay
Quảng Ninh và Hải Phòng
Kiều Công Tiễn cầu cứu quân...............nhưng chưa kịp trở tay đã bị Ngô Quyền giết chết
Nam Hán
năm 937, Dương Đình Nghệ bị ...........phản bội, giết chết. Ngô Quyền từ Thanh Hóa về .............báo thù
Kiều Công Tiễn/ Đại La
Dương Đình Nghệ có 3 nha tướng quan trọng là...............
Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn và Đinh Công Trứ
Ngô quyền là con rể của ................
Dương Đình Nghệ
vị ái tướng của nhà họ Khúc là..............đã đem quân vây quân Nam Hán, giữ chức Tiết độ sứ được 7 năm trước khi bị hãm hại
Dương Đình Nghệ
Con trai của Khúc Hạo là .............đã gây chiến sự với quân Nam Hán năm 930
Khúc Thừa Mỹ
con của Khúc Thừa Dụ là .............. cải cách về bộ máy tổ chức và kinh tế làm tiền đề cho chiến thắng của Ngô Quyền sau này
Khúc Hạo
Đất An Nam mất Tiết độ sứ, chính quyền đô hộ như rắn mất đầu. Được dân chúng ủng hộ ........................tự xưng là Tiết độ sứ
Khúc Thừa Dụ
Cuối thế kỷ IX, khi nhà Đường suy vong, nước ...................đã tấn công vào An Nam cạnh tranh với nhà Đường
Nam Chiếu
Người có công xây dựng chính quyền cho người Việt trước Ngô Quyền là 3 cha con...............
Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ
Ngô Quyền chiến thắng quân ............trên sông Bạch Đằng năm.........
Nam Hán/ 938