Game Preview
Lịch sử Việt
 •  Vietnamese    41     Public
  Vietnamese history
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Ngô Quyền chiến thắng quân ............trên sông Bạch Đằng năm.........
  Nam Hán/ 938
 •  15
 • Người có công xây dựng chính quyền cho người Việt trước Ngô Quyền là 3 cha con...............
  Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ
 •  15
 • Cuối thế kỷ IX, khi nhà Đường suy vong, nước ...................đã tấn công vào An Nam cạnh tranh với nhà Đường
  Nam Chiếu
 •  15
 • Đất An Nam mất Tiết độ sứ, chính quyền đô hộ như rắn mất đầu. Được dân chúng ủng hộ ........................tự xưng là Tiết độ sứ
  Khúc Thừa Dụ
 •  15
 • con của Khúc Thừa Dụ là .............. cải cách về bộ máy tổ chức và kinh tế làm tiền đề cho chiến thắng của Ngô Quyền sau này
  Khúc Hạo
 •  15
 • Con trai của Khúc Hạo là .............đã gây chiến sự với quân Nam Hán năm 930
  Khúc Thừa Mỹ
 •  15
 • vị ái tướng của nhà họ Khúc là..............đã đem quân vây quân Nam Hán, giữ chức Tiết độ sứ được 7 năm trước khi bị hãm hại
  Dương Đình Nghệ
 •  15
 • Ngô quyền là con rể của ................
  Dương Đình Nghệ
 •  15
 • Dương Đình Nghệ có 3 nha tướng quan trọng là...............
  Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn và Đinh Công Trứ
 •  15
 • năm 937, Dương Đình Nghệ bị ...........phản bội, giết chết. Ngô Quyền từ Thanh Hóa về .............báo thù
  Kiều Công Tiễn/ Đại La
 •  15
 • Kiều Công Tiễn cầu cứu quân...............nhưng chưa kịp trở tay đã bị Ngô Quyền giết chết
  Nam Hán
 •  15
 • Sông Bạch Đằng nằm ở giữa..........và .................ngày nay
  Quảng Ninh và Hải Phòng
 •  15
 • Sông Bạch Đằng nằm ở giữa..........và .................ngày nay
  Quảng Ninh và Hải Phòng
 •  15
 • Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dời đô về............
  Cổ Loa
 •  15
 • ....................là hoàng đế đầu tiên của nước Việt
  Đinh Bộ Lĩnh- Đinh Tiên Hoàng
 •  15
 • Ngô Vương chỉ truyền được 2 đời là mất, đất nước rơi vào "........................."
  Loạn 12 sứ quân
 •  15
 • Năm 968, Đinh Tiên Hoàng xưng hoàng đế, đặt tên nước là .............., đóng đô ở .....................
  Đại Cồ Việt, Hoa Lư
 •  15
 • Đinh Tiên Hoàng lấy niên hiệu................, cùng với đồng tiền "..................", đồng tiền xư nhất Việt Nam
  Thái Bình/ Thái Bình hưng bảo
 •  15
 • Luật pháp dưới thời Đinh cực kỳ...........
  nghiêm khắc
 •  15
 • Quân đội nhà Đinh chia thành 10 đạo dưới sự thống lĩnh của Thập đạo tướng quân.................
  Lê Hoàn
 •  15
 • Lăng của Đinh Tiên Hoàng trên núi....................
  Mã Yên (Ninh Bình)
 •  15
 • ....................còn gọi là "Vạn Thắng Vương"
  Đinh Tiên Hoàng
 •  15
 • Dương Tam Kha em vợ của Ngô Quyền tranh chấp ngôi báu với 2 con của Ngô Quyền là................. và.....................
  Ngô Xương Văn/ Ngô Xương Ngập
 •  15
 • Đinh Bộ Lĩnh cùng với con trai Đinh Liễn, các hạ thần Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lang tạo nên "................"
  Giao Châu thất hùng
 •  15
 • Trong vòng ...........năm, Đinh Bộ Lĩnh đã thống nhất đất nước
  3
 •  15
 • Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn từng bắt con trai .....................của Đinh Bộ Lĩnh để ép hàng đành đem quân về
  Đinh Liễn
 •  15
 • Vì Đinh Bộ Lĩnh bỏ trưởng lập thứ, Đinh Liễn giết chết em ruột là ................ Vì đại cục, Đinh Bộ Lĩnh vẫn xá tội cho Đinh Liễn
  Đinh Hạng Lang
 •  15
 • hoạn quan ................. lgiết Đinh Tiên Hoàng và con trai Đinh Liễn
  Đỗ Thích
 •  15
 • Sau khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Bộ Lĩnh qua đời,.................lên ngôi khi chỉ mới 6 tuổi, chọn 2 người nhiếp chính là thái hậu...............và .................
  Đinh Toàn/ Dương Vân Nga/ Lê Hoàn
 •  15
 • gần như tất cả các triều đại phong kiến Việt Nam đều có hoàng hậu là người họ..............
  Dương
 •  15
 • Năm 930, tình thế quân......... rất gấp. Các tướng quân trong triều ép thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn
  Tống
 •  15
 • Từ vị trí thái hậu, Dương Vân Nga trở thành...............của vua Lê Hoàn
  hoàng hậu
 •  15
 • Lăng của vua Lê Hoàn nằm ở.................
  phía sau vách núi của Mã Yên, sau lưng vua Đinh Tiên Hoàng
 •  15
 • Lê Hoàn hay còn gọi là vua Lê....................
  Đại Hành
 •  15
 • Năm 981, nhà Tống đưa quân tràn xuống nước ta, Lê Hoàn chia quân ra 3 mặt tại Bạch Đằng, Chi Lăng và thành...........
  Bình Lỗ
 •  15
 • ............là người đã khai sinh ra lễ tịch điền
  Lê Hoàn
 •  15
 • con trai thứ 3 của Lê Đại Hành cũng là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê, chính là............
  Lê Long Đĩnh- Lê Ngọa Triều
 •  15
 • Khi Lê Long Đĩnh mất, quan điện tiền chỉ huy sứ là ...............được ủng hộ của Chi Hậu ................... và thiền sư .................. lên ngôi hoàng đế
  Lý Công Uẩn/ Đào Cam Mộc/ Vạn Hạnh
 •  15
 • Lý Thái Tổ chính là Lý..........
  Công Uẩn
 •  15
 • Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư sang................, từ vị trí phòng thủ sang vị trí phát triển kinh tế
  Thăng Long
 •  15
 • năm 1009, Lý Thải Tổ lên ngôi đặt niên hiệu là..............
  Thuận Thiên
 •  15