Game Preview

asking for and giving directions

 •  13     Public
  Imported from Quizlet
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Przepraszam, jak dojść do poczty?
  Excuse me. How do I get to the post office, please?
 •  15
 • Czy może mi pan/pani wskazać drogę do szpitala?
  Can you tell me the way to the hospital, please?
 •  15
 • Proszę iśc tą drogą aż do szpitala.
  Go down this road as far as the hospital.
 •  15
 • Idż do końca ulicy.
  Go to the end of the road.
 •  15
 • Idż prosto.
  Go straight on.
 •  15
 • na rondzie
  at the roundabout
 •  15
 • Przejdż przez ulicę.
  Cross over the road.
 •  15
 • Skręc w prawo.
  Turn right.
 •  15
 • Skręć w lewo.
  Turn left.
 •  15
 • Skręć w pierwszą ulicę w lewo.
  Take the first turning on the left.
 •  15
 • Skręć w drugą ulicę w lewo.
  Take the second turning on the left.
 •  15
 • Skręć w prawo na światłach.
  Turn right at the traffic lights.
 •  15
 • To jest naprzeciwko parku.
  It's opposite the park.
 •  15