Study

asking for and giving directions

 •   0%
 •  0     0     0

 • Skręć w lewo.
  Turn left.
 • na rondzie
  at the roundabout
 • Skręć w pierwszą ulicę w lewo.
  Take the first turning on the left.
 • Przepraszam, jak dojść do poczty?
  Excuse me. How do I get to the post office, please?
 • Idż prosto.
  Go straight on.
 • Proszę iśc tą drogą aż do szpitala.
  Go down this road as far as the hospital.
 • To jest naprzeciwko parku.
  It's opposite the park.
 • Skręc w prawo.
  Turn right.
 • Przejdż przez ulicę.
  Cross over the road.
 • Idż do końca ulicy.
  Go to the end of the road.
 • Skręć w prawo na światłach.
  Turn right at the traffic lights.
 • Czy może mi pan/pani wskazać drogę do szpitala?
  Can you tell me the way to the hospital, please?
 • Skręć w drugą ulicę w lewo.
  Take the second turning on the left.