Game Preview
World Issues 3
 •  17     Public
  IELTS Writing Task 2
 •   Study   Slideshow   Edit
 • lượng xả thải CO2
  carbon dioxide emissions
 •  15
 • băng ở các cực đang tan
  ice caps are melting
 •  15
 • Tỉ lệ tử vong trong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm còn một nữa trong 20 năm nay
  The mortality rate in children under 5 has halved over the last 20 years
 •  15
 • Bạo lực dẫn đến chết người và tội phạm bạo lực đang trên đà tăng
  Lethal violence and violent crime is on the rise
 •  20
 • Mâu thuẫn giữa các dân tộc và xung đột địa chính trị
  interstate conflicts and geopolitical strife
 •  15
 • Phụ nữ và trẻ em đang bị ảnh hưởng nhiều hơn hẳn
  Women and children are being disproportionately affected
 •  20
 • lộ trình di chuyển nhanh đòi hỏi hợp tác quốc tế
  fast-moving trajectory requires global cooperation
 •  20
 • Rủi ro thì cao và các thử thách thì không thể bị xem thường
  The stakes are high and the challenges are not to be underestimated
 •  20
 • hệ thống kinh tế chính trị xã hội hiện nay đang làm trầm trọng hơn những sự bất công
  the current social, political and economic systems are exacerbating inequalities
 •  25
 • Nói đơn giản, chúng ta cần công việc cho hàng trăm ngàn những người thất nghiệp
  Put simply, we need jobs for the hundreds of millions of unemployed people
 •  25
 • nồng độ khí quyền của các khí nhà kính chủ yếu thì đang ở mức cao nhất
  atmospheric concentrations of the major greenhouse gases are at their highest level
 •  20
 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã cho thấy những nhược điểm đáng kể trong hệ thống tài chính
  The global financial crisis revealed significant weaknesses in the financial system
 •  20
 • làm cho hệ thống tài chính có tính chống chịu hơn và có thể chịu được những cú sốc trên thị trường
  make the financial system more resilient and able to withstand shocks in the market
 •  20
 • Khủng hoảng đã gây ra một sự giảm đáng kể về mức độ tin tưởng của công chúng
  The crisis caused significant drop in levels of public trust
 •  15
 • Chúng ta đang bước vào thời đại 4.0
  We are entering the age of the Fourth Industrial Revolution
 •  20
 • Công nghệ điện tử đã phá vỡ nhiều mô hình kinh doanh và chính phủ hiện có
  Digital technology has disrupted many existing models of business and government
 •  20
 • chuyển đổi trọng tâm hiện tại từ chữa người ốm sang ngăn ngừa bệnh
  shift the current focus on treating sick people towards preventing illness
 •  15