Game Preview
IELTS Graph 54 Process
 •  20     Public
  Writing Task 1
 •   Study   Slideshow   Edit
 • việc sản xuất gạch
  brick production/ brick manufacturing
 •  10
 • máy đào/ máy xúc đất
  digger/ excavator
 •  15
 • đất sét
  clay
 •  10
 • cái khuôn
  mould
 •  15
 • buồng làm nguội
  cooling chamber
 •  15
 • lò nung
  kiln
 •  25
 • lọc (v)
  filter
 •  10
 • băng chuyền
  roller/ conveyor belt
 •  20
 • xử lý (v)
  process
 •  10
 • gạch chưa nung đã được tạo hình
  shaped raw bricks
 •  15
 • đặt vào (v)
  put/ place
 •  10
 • đóng gói (v)
  pack
 •  10
 • đòi hỏi những công đoạn định sẵn để làm chúng trở nên sử dụng được
  require predefined works to make them useable
 •  25
 • nghiền
  grind
 •  15
 • định hình (v)
  shape/ form/
 •  10
 • làm nóng
  heat
 •  10
 • tinh luyện (v)
  refine
 •  15
 • được chuyển sang công đoạn tiếp theo
  be passed/ transferred to the next stage
 •  15
 • được chất lên xe tải
  be loaded on a truck/ lorry
 •  15
 • công trường xây dựng
  construction site
 •  15