Edit Game
Państwa Unii Europejskiej
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   27  Close
Jak nazywa się język urzędowy na Łotwie?
łotewski
Jakiego państwa to flaga?
Włochy
Jakie są urzędowe języki Luksemburga?
luksemburski, francuski, niemiecki
Jak nazywa się stolica Holandii?
Amsterdam
W jakim języku mówią Maltańczycy?
angielskim i maltańskim
Jak nazywa się stolica tego państwa?
Lublana
Jakiego państwa to flaga?
Irlandia
Jakiego państwa to flaga?
Estonia
Jakiego państwa to flaga?
Belgia
Jak nazywa się państwo, którego stolicą jest Sztokholm?
Szwecja
Jakiego państwa stolicą jest Bukareszt?
Rumunia
Jakiego państwa stolicą jest Paryż?
Francja
Jak nazywa się stolica Węgier?
Budapeszt
Jak nazywa się państwo, którego stolicą jest Warszawa?
Polska
Jak nazywa się stolica państwa, które ma taką flagę?
Ateny
Jakiego państwa to flaga?
Cypr
Jak nazywa się stolica Słowacji?
Bratysława
Jakiego państwa to flaga?
Chorwacja
Jak nazywa się stolica państwa, którego flaga wygląda tak?
Finlandia
Jak nazywa się stolica Portugalii?
Lizbona
Jakiego państwa to flaga?
Dania
Jakiego państwa to flaga?
Bułgaria
Jak nazywa się stolica Czech?
Praga
Jak nazywa się państwo, którego stolicą jest Madryt?
Hiszpania
Jak nazywa się stolica Austrii?
Wiedeń
Jakiego państwa to flaga?
Niemcy
Ile państw wchodzi w skład UE?
27