Edit Game
Sławne Polki
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   2  Close
Czym zajmowala się Irena Szewińska?
sportem
Jak nazywa się ta znana Polka?
Olga Tokaruczk