Edit Game
Wiosenne kwiaty
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   13  Close
Czy to jest prymulka?
tak
Jak nazywa się ten kwiat?
szafirek
Jak nazywają się te wiosenne kwiaty?
przylaszczki
Jak nazywają się te kwiaty?
śnieżyce
Jak nazywają się te kwiaty?
sasanki
Czy to są irysy?
tak
Jak nazywa się en kwiat?
hiacynt
Jak nazywa się ten wiosenny kwiat?
zawilec
Jak nazywa się ten kwiat?
przebiśnieg
Jaki kolor ma żonkil?
żółty
Czy to jest zawilec?
Tak
Jaką nazwę ma ten wiosenny kwiat?
krokus
Jak nazywa się ten kwiat?
tulipan