Game Preview
Europa średniowieczna (GWO)
 •  48     Public
  Odpowiedzcie na pytania.
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Z jakiej dynastii pochodził Chlodwig?
  Merowingów
 •  15
 • Z kim walczyli Frankowie w bitwie pod Poitiers?
  z Arabami
 •  15
 • Kim był majordom?
  wyższy urzędnik zarządzający dworem władcy w państwie Franków
 •  15
 • Jak nazywał się pierwszy król z dynastii Karolingów?
  Pepin Krótki
 •  15
 • Kogo pokonały wojska Franków, aby powołać na terenie Włoch Państwo Kościelne?
  Longobardów
 •  15
 • W którym roku Karol Wielki został koronowany na cesarza?
  w 800 r.
 •  15
 • Gdzie znajdowała się główna rezydencja Karola Wielkiego?
  w Akwizgranie
 •  15
 • Czym był uniwersalizm karoliński?
  Koncepcja, w myśl której tereny rządzone i podbite przez Karola Wielkiego miały być połączone wspólnymi wartościami: religią chrześcijańską i językiem łacińskim
 •  15
 • Kto na dworze Karola Wielkiego zarządzał dworem?
  Palatyn
 •  15
 • Który z synów Ludwika I Pobożnego zgodnie z traktatem w Verdun zarządzał środkową częścią państwa frankijskiego?
  Lotar
 •  15
 • Jak nazywał się pierwszy władca z dynastii saskiej w Niemczech?
  Henryk Ptasznik
 •  15
 • Z kim wojska niemieckie stoczyły bitwę na Lechowym Polu?
  z Węgrami
 •  15
 • W którym roku Otton I został koronowany na cesarza?
  w 962 r.
 •  15
 • Z jakich czterech chrześcijańskich królestw miało składać się uniwersalistyczne Cesarstwo Rzymskie według planu Ottona III?
  z Germanii, z Galii, Italii i zachodniej Słowiańszczyzny
 •  15
 • Kto założył Księstwo Normandii?
  Wikingowie
 •  15
 • Jak nazywał się władca Normandii, który pokonał wojska anglosaskie w 1066 r.?
  Wilhelm Zdobywca
 •  15
 • Gdzie stoczono bitwę w 1066 r.?
  pod Hastings
 •  15
 • Jakim krajem rządził Kanut Wielki?
  Danią
 •  15
 • Jak nazywali się wikingowie, którzy w X-XI w. najeżdżali Europę Środkowo-Wschodnią?
  Waregowie
 •  15
 • Jak nazywał się ustrój społeczno-gospodarczo-polityczny oparty na więzach osobistych między wasalem a seniorem?
  feudalizm
 •  15
 • Czym było lenno?
  ziemia otrzymywana przez wasala od seniora
 •  15
 • Jak nazywała się ceremonia przekazania lenna wasalowi?
  inwestytura
 •  15
 • W którym kraju wszyscy wasale podlegali królowi?
  w Anglii
 •  15
 • Na czym polegał immunitet ekonomiczny?
  Na zwolnieniu dóbr feudała ze świadczeń na rzecz władcy
 •  15
 • Jaki był powód sporu między cesarzem a papieżem od II poł. XI w. do I poł. XII w.?
  O inwestyturę, czyli mianowanie biskupów i opatów
 •  15
 • Czym był nikolaizm?
  Nieprzestrzeganie zasady celibatu przez duchownych
 •  15
 • Który papież podczas synodu w Clermont wezwał katolików do odzyskania Palestyny?
  Mikołaj II
 •  15
 • Kiedy został sporządzony "Dictatus papae"?
  w 1075 r.
 •  15
 • Kto ukorzył się pod murami zamku w Canossie?
  Henryk IV
 •  15
 • Kto podpisał porozumienie w Wormacji w 1122 r.?
  cesarz Henryk V i papież Kalikst II
 •  15
 • Kto zajął Palestynę w połowie XI w.?
  Turcy seldżuccy
 •  15
 • Jak nazywał się papież wzywający podczas synodu w Clermont katolików do odzyskania Palestyny?
  Urban II
 •  15
 • Jaki kraj powstał na terenie Ziemi Świętej po I krucjacie?
  Królestwo Jerozolimskie
 •  15
 • Jak nazywał się król Anglii biorący udział w III krucjacie?
  Ryszard Lwie Serce
 •  15
 • Gdzie udali się krzyżowcy podczas IV krucjaty?
  do Bizancjum (Konstantynopola)
 •  15
 • Jakie państwo powstało po IV krucjacie z części Cesarstwa Bizantyńskiego?
  Cesarstwo Łacińskie
 •  15
 • Jak nazywała się ostatnia twierdza krzyżowców zajęta przez muzułmanów w 1291 r.?
  Akka
 •  15
 • Gdzie udali się templariusze po krucjatach?
  na Cypr, a potem do Francji
 •  15
 • Z jakim zakonem był związany Jakub de Molay?
  z zakonem templariuszy
 •  15
 • Na czym polegała trójpolówka?
  Podział pola na trzy części - na jednej siano zboże jare, na drugiej - ozime, a trzecia leżała odłogiem.
 •  15
 • Czym była pańszczyzna?
  Renta odrobkowa
 •  15
 • Kto stał na czele rady miasta?
  Burmistrz
 •  15
 • Jak się nazywała liczna grupa mieszkańców miasta złożona z zamożnych kupców i rzemieślników, ale odgrywająca niewielką rolę polityczną?
  Pospólstwo
 •  15
 • Kim był partacz?
  Rzemieślnik niezrzeszony w cechu
 •  15
 • Jak nazywało się zrzeszenie zawodowe mistrzów danej profesji, np. piekarzy?
  Cech
 •  15
 • Jakie miasto było jednym z głównych ośrodków handlu lewantyńskiego?
  Wenecja
 •  15
 • Czym była gildia?
  Zrzeszenie kupców
 •  15
 • Czym była Hanza?
  Związek kupców i miast Morza Bałtyckiego i Morza Północnego
 •  15