Game Preview

English Class A2+, rozdział 6, ENG_PL illnesses ...

 •  English    21     Public
  Imported from Quizlet
 •   Study   Slideshow
 • I've got a food allergy
  Mam alergię pokarmową
 •  15
 • I've got a cold
  Jestem przeziębiony
 •  15
 • I've got hay fever
  mam katar sienny
 •  15
 • to have a headache
  mieć ból głowy
 •  15
 • have a high temperature
  wysoka temperatura
 •  15
 • sneeze
  kichać
 •  15
 • have a sore throat
  ból gardła
 •  15
 • have a stomach ache
  ból brzucha
 •  15
 • I've got the flu
  Mam grypę
 •  15
 • I feel ill.
  Czuję się chory.
 •  15
 • I feel sick.
  Niedobrze mi.
 •  15
 • to cough/to have a cough
  kaszleć``
 •  15
 • He is sneezing.
  On kicha.
 •  15
 • Ben has got a sore throat.
  Bena boli gardło.
 •  15
 • He has got a high temperature.
  On ma wysoką temperaturę.
 •  15
 • Maybe you have hay fever.
  Może masz katar sienny.
 •  15
 • 40 degrees Celsius
  40 stopni Celsjusza
 •  15
 • I ate too much and now I've got a stomach ache.
  Zjadłem za dużo i teraz boli mnie brzuch.
 •  15
 • Please cover your mouth when you cough.
  Proszę zakrywać usta, kiedy kaszlesz.
 •  15
 • He felt ill.
  On czuł się chory.
 •  15
 • She's coughing.
  Ona kaszle.
 •  15