Game Preview

गाउँ खाने कथा

 •  Nepali    7     Public
  गाउँ खाने कथा
 •   Study   Slideshow   Edit
 • एक भाइ लडे, सय भाइ बढे
  मकै
 •  15
 • अरु बेला देखिने सूर्य आए नदेखिने
  तारा
 •  15
 • तल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे
  आग्लो
 •  15
 • आकाशको फल भुइँमा झर्दा जल
  असिना
 •  15
 • आकाशको फल भुइँमा झर्दा जल
  असिना
 •  15
 •  एउटा धैंटोमा दुई रङको पानी
  अन्डा
 •  15
 • लहरे नली झल्ल बली
  बिजुली
 •  15