Game Preview

Irregular verbs 51-60 (Baamboozle)

 •  English    30     Public
  Translate the forms.
 •   Study   Slideshow
 • laskma, lubama
  let
 •  5
 • laskis, lubas
  let
 •  5
 • lasknud, lubanud
  let
 •  5
 • lebama; asuma
  lie
 •  5
 • lebas; asus
  lay
 •  5
 • lebanud; asunud
  lain
 •  5
 • valetama
  lie
 •  5
 • valetas
  lied
 •  5
 • valetanud
  lied
 •  5
 • valgustama
  light
 •  5
 • valgustas
  lit
 •  5
 • valgustanud
  lit
 •  5
 • kaotama
  lose
 •  5
 • kaotas
  lost
 •  5
 • kaotanud
  lost
 •  5
 • tegema, valmistama
  make
 •  5
 • tegi, valmistas
  made
 •  5
 • teinud, valmistanud
  made
 •  5
 • tähendama
  mean
 •  5
 • tähendas
  meant
 •  5
 • tähendanud
  meant
 •  5
 • kohtuma
  meet
 •  5
 • kohtus
  met
 •  5
 • kohtunud
  met
 •  5
 • maksma, tasuma
  pay
 •  5
 • maksnud, tasunud
  paid
 •  5
 • maksis, tasus
  paid
 •  5
 • panema, asetama
  put
 •  5
 • pani, asetas
  put
 •  5
 • pannud, asetanud
  put
 •  5