Game Preview

* Animals ESL (easy)

 •  English    14     Public
  Animals ESL (easy)
 •   Study   Slideshow
 • ?
  Sheep [cừu]
 •  15
 • ?
  Cow [bò]
 •  15
 • ?
  Pig [lợn]
 •  15
 • ?
  Chicken [gà]
 •  15
 • ?
  Horse [ngựa]
 •  15
 • ?
  Goose [ngỗng]
 •  15
 • ?
  Duck [vịt]
 •  15
 • ?
  Donkey [lừa]
 •  15
 • ?
  Dog [chó]
 •  15
 • ?
  Cat [mèo]
 •  15
 • ?
  Eagle [đại bàng]
 •  15
 • ?
  Owl [cú mèo]
 •  15
 • ?
  Pigeon [bồ câu]
 •  15
 • ?
  Peacock [con công]
 •  15