Game Preview

English class A2 unit 3

 •  English    25     Public
  English class A2 unit 3
 •   Study   Slideshow
 • zwiedzać okolicę
  explore an area
 •  15
 • zwiedzać miasto
  explore a city
 •  15
 • zwiedzać miasteczko
  explore a town
 •  15
 • jechać pod namiot
  go camping
 •  15
 • jeździć na rowerze
  go cycling
 •  15
 • wędrować
  go hiking
 •  15
 • popłynąć na wycieczkę łodzią
  go on a boat trip
 •  15
 • pojechać na całodniową wycieczkę
  go on a day trip
 •  15
 • pojechać na wycieczkę z przewodnikiem
  go on a guided tour
 •  15
 • nurkować z rurką
  go snorkelling
 •  15
 • iść na plażę
  go to the beach
 •  15
 • próbować lokalnego jedzenia
  try the local food
 •  15
 • I ____(be) at the cinema yesterday
  was
 •  20
 • She _____(go) to the theatre 2 days ago
  went
 •  20
 • Kate _______(do) her homework
  did
 •  20
 • They ____(be/ not) at school on Monday
  weren't
 •  20
 • Sue _____(not/ buy) a new games console
  didn't buy
 •  20
 • We _______(forget) to take our umbrella
  forgot
 •  20
 • My sister _______(give) me the money
  gave
 •  20
 • I ______(not/ eat) pizza last Sunday
  didn't eat
 •  20
 • Fred _______(be/ not) at the hospital
  wasn't
 •  20
 • My brother ________(feel) terrible today
  felt
 •  20
 • Kate nie była w szkole wczoraj
  Kate wasn't at school yesterday
 •  25
 • My nie zjedliśmy kurczaka w sobotę
  We didn't eat chicken on Saturday
 •  25
 • Oni nie odrobili pracy domowej
  They didn't do homework
 •  25