Game Preview

EN6 epäsäännölliset verbit 3/9

 •  Finnish    10     Public
  Harjoittele epäsäännöllisiä verbejä
 •   Study   Slideshow
 • puhua
  speak, spoke, spoken
 •  15
 • nukkua
  sleep, slept, slept
 •  15
 • opettaa
  teach, taught, taught
 •  15
 • uida
  swim, swam, swum
 •  15
 • piirtää
  draw, drew, drawn
 •  15
 • laulaa
  sing, sang, sung
 •  15
 • juosta
  run, ran, run
 •  15
 • tavata
  meet, met, met
 •  15
 • lukea
  read, read, read
 •  15
 • kirjoittaa
  write, wrote, written
 •  15