Game Preview

EN6 epäsäännölliset verbit 2/9

 •  Finnish    10     Public
  Harjoittele epäsäännöllisiä verbejä
 •   Study   Slideshow
 • syödä
  eat, ate, eaten
 •  15
 • juoda
  drink, drank, drunk
 •  15
 • antaa
  give, gave, given
 •  15
 • tulla
  come, came, come
 •  15
 • istua
  sit, sat, sat
 •  15
 • seisoa
  stand, stood, stood
 •  15
 • tuntea
  feel, felt, felt
 •  15
 • kuulla
  hear, heard, heard
 •  15
 • kertoa
  tell, told, told
 •  15
 • tehdä, valmistaa
  make, made, made
 •  15