Game Preview

EN6 epäsäännölliset verbit 1/9

 •  Finnish    10     Public
  Harjoittele epäsäännöllisiä verbejä
 •   Study   Slideshow
 • olla
  be, was / were, been
 •  15
 • omistaa
  have, had, had
 •  15
 • sanoa
  say, said, said
 •  15
 • tehdä
  do, did, done
 •  15
 • tietää
  know, knew, known
 •  15
 • saada
  get, got, got
 •  15
 • nähdä
  see, saw, seen
 •  15
 • ajatella
  think, thought, thought
 •  15
 • mennä
  go, went, gone
 •  15
 • ottaa
  take, took, taken
 •  15