Game Preview
SCHOOL
 •  17     Public
  to revise the names of subjects taught at school
 •   Study   Slideshow   Edit
 • pärast tunde
  after lessons
 •  15
 • õhtupoolikul
  in the afternoon
 •  15
 • kunstiõpetus on esmaspäeval
  Art is on Monday.
 •  15
 • enne tunde
  before lessons
 •  15
 • sööma lõunat sööklas
  have lunch in the canteen
 •  15
 • ühiskonnaõpetus
  Citizenship
 •  15
 • Mulle meeldib tehnoloogiaõpetus.
  I like Design and Technology.
 •  15
 • Inglise keel on võõrkeel.
  English is a foreign language.
 •  15
 • lõpetama õhtuseid tunde kell 4.
  finish evening classes at 4 o'clock
 •  15
 • maateadus
  Geography
 •  15
 • ajalugu
  History
 •  15
 • tegema kodutööd
  do homework
 •  15
 • prantsuse keel
  French
 •  15
 • Kas saksa keel on võõrkeel?
  Is German a foreign language?
 •  15
 • Ma teen alati oma kodutööd ära.
  I always do my homework.
 •  15
 • Maateadus on õhtupoolikul.
  Geography is in the afternoon.
 •  15
 • Võõrkeeled ei ole rasked.
  Foreign languages are not difficult.
 •  15