Game Preview

PARAULES DE PAU (A L'ESTIL DEL "PASSA PARAULA")

 •  Catalan    27     Public
  Saps de què estem parlant? Endevina la paraula!
 •   Study   Slideshow
 • Amb la lletra A: relació d'afecte, simpatia i confiança que s'estableix entre persones que no solen ser família.
  AMISTAT
 •  15
 • Amb la B: contacte o pressió que es fa amb els llavis sobre una persona o una cosa com a mostra d'afecte, amor, salutació, etc.
  BES
 •  15
 • Amb la C: treballar junts en una mateixa feina o participar i ajudar en un projecte o un treball d'altres persones.
  COL·LABORAR
 •  15
 • Amb la lletra E: confiança que tenim d'aconseguir una cosa: que ens tocarà la loteria, que ens eixirà bé un control...
  ESPERANÇA
 •  15
 • Grup de persones que són parents.
  FAMÍLIA
 •  15
 • Amb la D: en plural, conjunt de normes i lleis que hi ha a una societat. Relacionat amb els DEURES.
  DRETS
 •  15
 • Amb la G: Mahatma ??????, activista i advocat de l'Índia conegut per lluitar pels drets de les persones pacíficament, sense armes.
  GANDHI
 •  15
 • Amb la G: Afecte i estimació entre persones, pobles o països, com si fossin "germans".
  GERMANOR
 •  15
 • Amb la lletra I: quan totes les persones tenen els mateixos drets i els mateixos deures, sense distinció de raça, religió, sexe, etc., diem que hi ha ?????
  IGUALTAT
 •  15
 • Amb la J: respecte dels drets de les persones, fent que tothom tinga el que li correspon i ningú no fa mal a un altre
  JUSTÍCIA
 •  15
 • Conté la K: conjunt de tradicions, costums, llegendes, festes, música, etc., d'un país o d'una regió que constitueixen una gran riquesa cultural i que hem de respectar.
  FOLKLORE
 •  15
 • Amb la L: dret que tenen les persones de pensar, sentir, fer, parlar, pensar o d'actuar d'una manera o d'una altra.
  LLIBERTAT
 •  15
 • Amb la M: Conjunt de tot el que existeix, de l'univers.
  MÓN
 •  15
 • Amb la N: quan es tenen idees diferents, tractar un assumpte per arribar a un acord o solució.
  NEGOCIAR
 •  15
 • Conté les lletres NY: Relació d'amistat, de col·laboració i d'ajuda entre companys i companyes.
  COMPANYONIA
 •  15
 • Amb la lletra O: persona que sempre veu la part bona de les coses.
  OPTIMISTA
 •  15
 • Amb la P: situació dels països i dels grups de persones que no tenen baralles ni guerres.
  PAU
 •  15
 • Amb la V: Tenir la intenció ferma, la decisió molt clara, de fer alguna cosa.
  VOLER
 •  15
 • Amb la R: tractar bé, amb educació i bones maneres a les altres persones i, en general, a tot el que ens envolta.
  RESPECTAR
 •  15
 • Amb la S: recolzament o ajuda incondicional a causes, idees, problemes, etc., d'altres persones.
  SOLIDARITAT
 •  15
 • Amb la T: actitud de la persona que respecta les opinions, idees o actituds dels demés personas encara que no coincidisquen amb les seues.
  TOLERÀNCIA
 •  15
 • Amb la lletra U: col·laboració i solidaritat entre les persones que fa que totes juntes puguen aconseguir el que es proposen.
  UNIÓ
 •  15
 • Amb la lletra V: afirmació o idea que no es pot negar, que és realment tal com es diu, que està d'acord amb la realitat.
  VERITAT
 •  15
 • Amb la W: "benvingut o benvinguda" en anglès.
  WELCOME
 •  15
 • Conté la X: resultat feliç i positiu d'una activitat que s'ha portat a terme o d'un succés.
  ÈXIT
 •  15
 • Conté la Y: grup de persones que comparteixen unes mateixes aficions o fan unes mateixes activitats.
  PENYA
 •  15
 • Conté la Z: "peace" en castellá.
  PAZ
 •  15