Game Preview

Czasowniki nieregularne, cz.2

 •  Polish    11     Public
  past simple
 •   Study   Slideshow   Edit
 • DRINK
  DRANK - DRUNK - PIĆ
 •  15
 • DRIVE
  DROVE - DRIVEN - PROWADZIĆ
 •  15
 • EAT
  ATE - EATEN - JEŚĆ
 •  15
 • FALL
  FELL - FALLEN - UPADAĆ
 •  15
 • FEED
  FED - FED - KARMIĆ
 •  15
 • FEEL
  FELT - FELT - CZUĆ
 •  15
 • FIND
  FOUND - FOUND - ZNAJDOWAĆ
 •  15
 • FLY
  FLEW - FLOWN - LATAĆ
 •  15
 • FORGET
  FORGOT - FORGOTTEN - ZAPOMINAĆ
 •  15
 • GET
  GOT - GOT - DOSTAWAĆ
 •  15
 • GIVE
  GAVE - GIVEN - DAWAĆ
 •  15