Game Preview

Czasowniki niereguarne klasa 4 cz.1

 •  Polish    10     Public
  verbs
 •   Study   Slideshow   Edit
 • BE
  WAS/WERE - BEEN - BYĆ
 •  15
 • BEGIN
  BEGAN - BEGUN - ZACZYNAĆ SIĘ
 •  15
 • BREAK
  BROKE - BROKEN - ŁAMAĆ / PSUĆ
 •  15
 • BUILD
  BUILT - BUILT - BUDOWAĆ
 •  15
 • BUY
  BOUGHT - BOUGHT - KUPOWAĆ
 •  15
 • CATCH
  COUGHT - COUGHT - ŁAPAĆ
 •  15
 • COME
  CAME - COME - PRZYCHODZIĆ
 •  15
 • CUT
  CUT - CUT - CIĄĆ
 •  15
 • DO
  DID - DONE - ROBIĆ
 •  15
 • DRAW
  DREW - DRAWN - RYSOWAĆ
 •  15