Game Preview
Plants
 •  29     Public
  các loại cây
 •   Study   Slideshow   Edit
 • cây gì?
  phú quý
 •  15
 • cây gì?
  dây nhện
 •  15
 • cây gì?
  vạn niên thanh
 •  15
 • cây gì?
  kim ngân
 •  15
 • cây gì?
  trầu bà Nam Mỹ
 •  15
 • cây gì?
  hồng môn
 •  15
 • cây gì?
  trầu bà
 •  15
 • cây gì?
  dương xỉ
 •  15
 • cây gì?
  tuyết tùng
 •  15
 • cây gì?
  thủy tùng
 •  15
 • cây gì?
  cây cà chua?
 •  15
 • cây gì?
  khoai môn
 •  15
 • cây gì?
  dọc mùng (bạc hà)
 •  15
 • cây gì?
  cây cà rốt
 •  15
 • cây gì?
  bạch mã hoàng tử
 •  15
 • cây gì?
  cây đuôi phụng
 •  15
 • cây gì?
  kim tiền/ kim phát tài
 •  15
 • cây gì?
  ngọc ngân
 •  15
 • cây gì?
  ngũ gia bì (na ná kim ngân nhưng lá tròn chứ không nhọn, hướng lên úp vào như bàn tay cầm chén cơm)
 •  15
 • cây gì?
  cây trường sinh (lá tròn, rất dày, màu đậm, da trơn bóng)
 •  15
 • cây gì?
  tùng đuôi công
 •  15
 • cây gì?
  trúc phát lộc
 •  15
 • cây gì?
  đại phú gia
 •  15
 • cây gì?
  chuối rẽ quạt
 •  15
 • cây gì?
  lan quân tử
 •  15
 • cây gì?
  lan ý
 •  15
 • cây gì?
  thường xuân
 •  15
 • cây gì?
  tùng bồng lai
 •  15
 • cây gì?
  cỏ đồng tiền
 •  15