Game Preview

Lektury

 •  Polish    21     Public
  Gra utrwala lektury z klas VII i VIII
 •   Study   Slideshow
 • W jakiej epoce żył Jan Kochanowski?
  renesans (odrodzenie)
 •  15
 • Który element nie pojawia się w komediach? a) Komizm b) Tragizm c) Ironia d) Karykatura
  Tragizm
 •  15
 • Bohaterem "Reduty Ordona" jest: a) polski generał b) przywódca powstańców c) narrator, polski żołnierz d) rosyjski dowódca
  a
 •  20
 • Skąd pochodzi tytuł utworu Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec"
  z wiersza J. Słowackiego pt. "Testament mój"
 •  20
 • Który z bohaterów poszukiwał swojego miejsca na świecie, emigrował?
  latarnik Skawiński
 •  15
 • Który bohater podróżował po różnych planetach?
  Mały Książę
 •  15
 • Który z bohaterów został ukarany przez nimfę za niewierność?
  Strzelec ze "Świtezianki" A. Mickiewicza
 •  20
 • Związek których bohaterów zakończył się szczęśliwie pomimo rodzinnych sporów?
  Klary i Wacława
 •  15
 • Który z bohaterów wydał rozkaz spalenia swojego miasta?
  Neron
 •  15
 • Który z bohaterów zmienił wiarę z miłości do kobiety?
  Marek Winicjusz
 •  20
 • Która bohaterka wielokrotnie zabija, aby osiągnąć swoj cel?
  Balladyna
 •  15
 • Do jakiego gatunku literackiego zaliczamy "Świteziankę"
  ballada
 •  15
 • Jakie imię przybrał Jacek Soplica?
  ksiądz Robak
 •  20
 • W jakiej epoce żył i tworzył Adam Mickiewicz?
  romantyzm
 •  15
 • Do jakiego gatunki literackiego zaliczamy "Pana Tadeusza"?
  epopeja narodowa
 •  15
 • Który z utworów nie jest dramatem? a) "Dziady" b) "Pan Tadeusz" c) "Zemsta" d) "Balladyna"
  b
 •  15