Game Preview

Czy znasz wzór na pole ...

 •  Polish    12     Public
  wzory na obliczanie pól wielokątów
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Wzór na pole ...
  rombu
 •  10
 • Wzór na pole ...
  równoległoboku
 •  10
 • Wzór na pole ...
  prostokata
 •  10
 • wzór na pole ...
  trapezu
 •  10
 • Wzór na pole ...
  trójkąta
 •  10
 • Wzór na pole ...
  kwadratu
 •  10
 • We wzorze na pole trapezu brakuje ...
  b
 •  10
 • We wzorze na pole prostokąta brakuje ...
  a
 •  10
 • Wzór na pole...
  rombu
 •  10
 • Podaj wzór na pole trójkąta
  1/2 ah
 •  10
 • Podaj wzór na pole trapezu
  1/2(a+b)h
 •  10
 • Wzór na pole kwadratu
  axa
 •  10