Game Preview

Pola wielokątów

 •  Polish    15     Public
  Oblicz pole wielokąta!
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Pole trójkąta wynosi
  120 cm²
 •  15
 • Pole równoległoboku wynosi
  120 cm²
 •  15
 • Pole kwadratu wynosi
  144 cm²
 •  15
 • Pole prostokąta wynosi
  300 cm²
 •  15
 • Pole trójkąta wynosi
  2 m²
 •  15
 • Pole trapezu wynosi
  25 cm²
 •  15
 • Pole równoległoboku wynosi
  80 cm²
 •  15
 • Pole rombu wynosi
  48 cm²
 •  15
 • Pole rombu wynosi
  6 000 cm²
 •  15
 • Pole trójkąta wynosi
  220 cm²
 •  15
 • Pole kwadratu wynosi
  16 cm²
 •  15
 • Pole prostokąta wynosi
  1000 cm²
 •  15
 • Pole trójkąta wynosi
  15 dm²
 •  15
 • Pole trapezu wynosi
  150 cm²
 •  15
 • Pole rombu wynosi
  1200 cm²
 •  15