Game Preview
Grecja - powtórzenie wiadomości
 •  46     Public
  Powtórzenie wiadomości z działu Grecja - poziom: szkoły ponadpodstawowe
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Jak Grecy nazywali tereny, na których mieszkali?
  Hellada
 •  15
 • Jak nazywało się miasto-państwo?
  polis
 •  15
 • Jak nazywa się ustrój, w którym władzę sprawuje nieliczna grupa najbogatszych obywateli?
  oligarchia
 •  15
 • Jak nazywa się ustrój, w którym władza należy do wszystkich obywateli?
  demokracja
 •  15
 • Jak nazywa się ciężkozbrojny piechur?
  hoplita
 •  15
 • Kim był oikistes?
  przywódca kolonistów, którego polis wyznaczyła do utworzenia kolonii
 •  15
 • Jak nazywano greckie polis posiadające zamorskie kolonie?
  metropolia
 •  15
 • Jakie były przyczyny wielkiej kolonizacji greckiej?
  walki o władzę w Grecji, poszukiwanie ziemi, rozwój handlu, zwiększenie liczby mieszkańców w Grecji
 •  15
 • Czym była agora?
  główny plac polis
 •  15
 • Kogo uważa się za autora Wielkiej Rhetry?
  Likurg
 •  15
 • Ilu królów jednocześnie sprawowało władzę w Sparcie?
  2
 •  15
 • Kto w Sparcie sprawował nadzór nad królami, zwoływał zgromadzenie ludowe i wykonywał jego uchwały?
  5 eforów
 •  15
 • Jak się nazywało zgromadzenie ludowe w Sparcie?
  apella
 •  15
 • Ilu członków zasiadało w radzie starszych w Sparcie?
  28 mężczyzn i dwóch królów
 •  15
 • Kim byli periojkowie?
  Ludzie wolni, zamieszkujący obrzeża Sparty, ale niemający praw obywatelskich
 •  15
 • Ile lat miał chłopiec w Sparcie, gdy rozpoczynał zajęcia przygotowujące do służby wojskowej?
  12 lat
 •  15
 • Na czym polegało strząśnięcie długów?
  Zlikwidowanie prawa, które pozwalało na sprzedaż osoby zadłużonej i jego rodziny
 •  15
 • Kto w Atenach wprowadził strząśnięcie długów i powołał sąd ludowy?
  Solon
 •  15
 • Kto zwiększył liczbę fyl do 10 oraz wprowadził radę pięciuset?
  Klejstenes
 •  15
 • Jak w Atenach nazywano cudzoziemców?
  metojkowie
 •  15
 • Który z urzędników w Atenach dowodził siłami zbrojnymi?
  strateg
 •  15
 • Kto sądził w Atenach w sprawach o zabójstwo?
  areopag
 •  15
 • Jakie miasto zburzyli Persowie po stłumieniu powstania jońskiego?
  Milet
 •  15
 • Kto dowodził armią grecką pod Maratonem?
  Miltiades
 •  15
 • W jakiej bitwie przeciwko sobie stanęli Leonidas i Kserkses?
  bitwa pod Termopilami
 •  15
 • Która z bitew chronologicznie była pierwsza: pod Maratonem, pod Platejami czy u wybrzeży Salaminy?
  bitwa pod Maratonem
 •  15
 • Co było przyczyną wybuchu wojny peloponeskiej?
  rywalizacja między Atenami a Spartą o wpływy w Helladzie
 •  15
 • Znaczenie której polis wzrosło po wojnie peloponeskiej?
  Sparty
 •  15
 • Gdzie - według mitologii - zamieszkiwali bogowie greccy?
  Olimp
 •  15
 • Którzy bogowie greccy należeli do bogów olimpijskich? Wymieńcie przynajmniej czterech.
  m.in. Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Apollo, Ares, Hermes
 •  15
 • Kto napisał "Dzieje"?
  Herodot
 •  15
 • Co łączyło Ajschylosa i Sofoklesa?
  pisali tragedie
 •  15
 • Czym był Akropol?
  wzgórze ze świątyniami w Atenach
 •  15
 • Co łączyło Fidiasza i Myrona?
  byli rzeźbiarzami
 •  15
 • Jakie dwie świątynie zostały wzniesione na Akropolu: jedna poświęcona Atenie, a druga - Atenie i Posejdonowi?
  Partenon i Erechtejon
 •  15
 • Kiedy po raz pierwszy zorganizowano igrzyska w Olimpii?
  w 776 r. p.n.e.
 •  15
 • Jakie dyscypliny sportowe wchodziły w skład pięcioboju?
  bieg, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem, zapasy
 •  15
 • Który z filozofów uważał, że podstawą wszechrzeczy jest ogień?
  Heraklit z Efezu
 •  15
 • Który z filozofów mówił, że istotą wszechrzeczy jest liczba?
  Pitagoras z Samos
 •  15
 • Który z filozofów uważał, że zło to wynik niewiedzy?
  Sokrates
 •  15
 • Który z filozofów mówił, że istnieją idee, które człowiek może poznawać, a świat jest ich odbiciem?
  Platon
 •  15
 • Kto wygłaszał filipiki, w których dyskredytował Filipa II?
  Demostenes
 •  15
 • W jakiej bitwie Filip II pokonał Greków?
  bitwa pod Cheroneą
 •  15
 • Kto był nauczycielem Aleksandra III Wielkiego?
  Arystoteles
 •  15
 • Jak nazywał się związek utworzony przez Filipa II, zrzeszający greckie polis?
  Związek Koryncki
 •  15
 • Która z tych bitew chronologicznie była ostatnia: bitwa pod Issos, pod Gaugamelą czy nad rzeką Granik?
  bitwa pod Gaugamelą
 •  15