Game Preview

" T O B E "

 •  English    10     Public
  In-class activity
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Tôi là một người phụ nữ.
  I am a woman.
 •  10
 • Họ là ba mẹ của tôi.
  They are my parents.
  They are your parents.
  They are his houses.
  They are her parents.
 •  15
 • Chúng tôi là những người bạn.
  We are friends.
 •  5
 • Anh ấy là một người đàn ông tốt.
  He is a batman.
  I don't know him.
  He is a good man.
  He is a bad man.
 •  15
 • Nó là một con mèo nhỏ.
  It is a small cat.
 •  5
 • Tôi thì ở đây, bạn thì ở kia
  I am there, you are here.
  I am here, you are there.
 •  10
 • Nó là một ý tưởng tồi vì công việc đó thì khó.
  It is a bad idea because the job is hard.
 •  25
 • Những người chị gái của tôi thì xinh đẹp.
  My sisters are beautiful.
 •  5
 • Những con cá thì rất ngon.
  The fishes are delicious.
 •  15
 • Những người đàn ông thì ở bên trái vì những người phụ thì luôn đúng.
  The men are in the left because the women are always right.
 •  20