Game Preview

Múltiples i divisors

 •  Catalan    12     Public
  Per a practicar múltiples i divisors
 •   Study   Slideshow   Edit
 • El 42 és múltiple de 7?
 •  10
 • És 5 divisor de 80?
 •  10
 • El 23 és número primer
 •  10
 • 30 és .......... de 5
  Múltiple
 •  10
 • Els 5 primers números primers són:
  2, 3 , 5, 7, 11
 •  10
 • M.C.D (2 i 5)
  1
 •  10
 • M.C.M (4 i 8)
  8
 •  10
 • 20 és divisible per 3
  No
 •  10
 • Criteri de divisibilitat del 2
  Un número és divisible per 2 si es parell
 •  10
 • Criteri de divisibilitat del 3
  UN número és divisible per 3 si la suma de les seues xifres és múltiple de 3
 •  10
 • Criteri de divisibilitat del 5
  Un número és divisible per 5 si acaba en 0 o en 5
 •  10
 • Criteri de divisibilitat del 9
  Un número és divisible per 9 si la suma de les xifres és múltiple de 9
 •  10