Game Preview

Present Simple & Present Continuous

 •  English    20     Public
  #presentsimple continuous
 •   Study   Slideshow   Edit
 • Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Present Continuous?
  Podmiot + am/is/are + czasownik+ing
 •  10
 • Jak tworzymy zdania przeczące w czasie Present Simple?
  Podmiot + don't/doesn't + czasownik w formie podstawowej
 •  15
 • Jak tworzymy zdania przeczące w czasie Present Continuous?
  Podmiot + am not/isn't/aren't + czasownik+ing
 •  15
 • Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Present Simple?
  Podmiot + czasownik/czasownik+s
 •  15
 • Kiedy używamy czasu Present Simple? Wymień minimum 2 zastosowania.
  1. fakty, prawdy stałe. 2. czynności rutynowe 3. upodobania 4. rozkłady
 •  20
 • Kiedy używamy czasu Present Continuous? Wymień minimum 2 zastosowania.
  1. czynności, które dzieją się teraz 2. sytuacje tymczasowe 3. 100% plany na przyszłość
 •  20
 • Czasowniki statyczne zwykle NIE łączą się z czasem....
  Present Continuous
 •  15
 • Wymień minimum 5 czasowników statycznych
  believe, know, have, love, hate, want, see, hear, belong, mean
 •  20
 • Translate into English: Tom ogląda TV w tym momencie.
  Tom is watching TV at the moment.
 •  15
 • Translate into English: Nie rozumiem.
  I don't understand.
 •  15
 • Translate into English: Co to znaczy?
  What does it mean?
 •  20
 • Translate into English: Co robisz?
  What are you doing?
 •  15
 • Complete: She _________ (want) to become an actress.
  wants
 •  15
 • Complete: Hey, where _______________ (you/go)?
  are you going
 •  15
 • Translate into English: Wolę czytać książki niż oglądać filmy.
  I prefer reading books to watching films.
 •  20
 • Translate into English: On kocha grać w piłkę nożną.
  He loves playing football.
 •  15
 • Complete: He __________ (not/know) the answer.
  doesn't know
 •  20
 • Wymień minimum 3 określniki czasu Present Simple
  always, usually, often, every day, once a week, on Fridays
 •  15
 • Wymień minimum 3 określniki czasu Present Continuous
  now, at the moment, today, this week
 •  15
 • Don't disturb him. He ________________ (do) his homework.
  is doing
 •  15