Game Preview
World Issues 2
 •  19     Public
  IELTS Writing Task 2
 •   Study   Slideshow   Edit
 • chết vì các bệnh ngăn ngừa được
  die of preventable diseases
 •  10
 • sử dụng lao động trẻ em
  use child labor
 •  10
 • những người đến từ hoàn cảnh khó khăn
  people from disadvantaged backgrounds
 •  10
 • đối tượng chính cho nạn buôn người và bán dâm
  prime targets for human trafficking and sexual exploitation
 •  25
 • thiết lập hòa bình giữa các quốc gia đang chiến tranh
  establish peace between warring nations
 •  20
 • bảo vệ và phát huy nhân quyền
  protect and promote human rights
 •  10
 • dân số đang già hóa
  the population is ageing
 •  10
 • sự tăng được dự báo sẽ tăng tốc trong những thập kỷ tới
  the growth is projected to accelerate in the coming decades
 •  15
 • ảnh hưởng của nó là mang tầm quốc tế và có quy mô chưa từng có
  its impacts are global in scope and unprecedented in scale
 •  25
 • An ninh lương thực là mối đe dọa lớn nhất đến với sức khỏe chung của loài người
  food security is the biggest threat to the overall health of human beings
 •  10
 • Béo phì ảnh hưởng đến người ở mọi mức thu nhập
  Obesity affects people at every income level
 •  10
 • trọng tâm bây giờ đã chuyển sang các bệnh không lây
  the focus has now shitted to non-communicable diseases
 •  20
 • những hiệu ứng mà chúng ta không thể lường đường vì tính chất phức tạp của hệ sinh thái
  effects that we cannot anticipate due to the intricate nature of the ecosystem
 •  20
 • các chương trình bảo tồn hoang dã
  wildlife conservation programs
 •  10
 • các đại dương hấp thụ CO2 và sản sinh ra hơn một nửa O2 mà chúng ta thở
  oceans absorb carbon dioxide and produce more than half of the oxygen we breathe
 •  10
 • đánh bắt quá mức và các biện pháp đánh bắt không bền vững
  overfishing and unsustainable fishing practices
 •  20
 • san hô chết hàng loạt
  coral bleaching
 •  25
 • các biện pháp đánh bắt thương mại
  commercial fishing practices
 •  10
 • các dự án tiếp sức cho phụ nữ
  women's empowerment projects
 •  15