Game Preview
World Issues (3502 and 2125)
 •  20     Public
  IELTS Writing Task 2
 •   Study   Slideshow   Edit
 • nạn phá rừng
  deforestation
 •  10
 • rút kiệt tầng ozone
  deplete the ozone layer
 •  15
 • dẫn tới trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu
  result in global warming and climate change
 •  10
 • gây ra những tổn hại không thể cứu vãn được cho hành tinh
  done irreparable damage to the planet
 •  15
 • việc đốt nhiên liệu hóa thạch
  the burning of fossil fuels
 •  10
 • hậu quả của mực nước biển dâng cao
  consequences of rising sea levels
 •  10
 • những hiện tượng thiên tai ngày một thường xuyên
  increasingly frequent natural disasters
 •  10
 • các loài động vật đã bị tuyệt chủng và thêm nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng
  animal species have gone extinct and many more are endangered
 •  15
 • để đảo ngược xu thế này
  to reverse this trend
 •  15
 • chết vì đói
  die of starvation
 •  10
 • tình trạng túng quẫn cực độ
  extreme poverty
 •  15
 • chịu đựng tình trạng thiếu thức ăn
  suffer from food shortage
 •  15
 • sự thiếu tiếp cận với nước sạch
  lack of access to clean water
 •  10
 • các gia đình sống bên lề xã hội
  families on the margins of society
 •  25
 • sống dưới ngưỡng nghèo
  live below the poverty line
 •  20
 • chật vật để đủ ăn
  struggle to make ends meet
 •  25
 • tạo ra các chương trình phúc lợi
  create welfare programs
 •  10
 • để xóa đói giảm nghèo
  to alleviate poverty
 •  25
 • nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo
  widen the gap between the rich and poor
 •  10
 • sự kém phát triển đóng góp vào một đống vấn đề kéo theo
  underdevelopment contributes to a host of additional problems
 •  20