Game Preview

Ruotsi: ATT vai ei?

 •  Finnish    16     Public
  ATT + perusmuoto-rakenteen kertausta
 •   Study   Slideshow
 • Jag tycker om a) sjunga b) att sjunga.
  att sjunga (prepositio om)
 •  15
 • Mårten vill a)spela b)att spela fotboll.
  spela (apuverbi vill, ei att-sanaa)
 •  15
 • Kan du a)hjälpa b)att hjälpa mig?
  hjälpa mig (apuverbi kan, ei att-sanaa)
 •  15
 • Det är viktigt a)äta b)att äta frukost.
  att äta (adjektiivi viktig)
 •  15
 • Jag har inte tid a)städa b)att städa.
  att städa (substantiivi tid)
 •  15
 • Du måste a)sova b) att sova!
  sova (apuverbi måste, ei att-sanaa)
 •  15
 • Mårten gillar a) dansa b)att dansa med Jenny.
  att dansa (gilla-verbi)
 •  15
 • Mårten älskar a) att sjunga b) sjunga.
  att sjunga (älska-verbi)
 •  15
 • Det är kul a) hänga på stranden b) att hänga på stranden.
  att hänga (adjektiivi kul)
 •  15
 • Är du intresserad av a) spela gitarr b)att spela gitarr?
  att spela gitarr (prepositio av)
 •  15
 • Det är svårt a)lyssna b)att lyssna på läraren.
  att lyssna (adjektiivi svår)
 •  15
 • Ska du a) simma i sjön b) att simma i sjön?
  simma (apuverbi ska, ei att-sanaa)
 •  15
 • Jag får inte a) att åka b) åka på sommarläger
  åka (apuverbi får, ei att-sanaa)
 •  15
 • Jag är trött på a) hänga b) att hänga på nätet.
  att hänga (prepositio på)
 •  15
 • Det tar två timmar a) att åka b) åka dit.
  att åka (substantiivi en timme, monikossa timmar).
 •  15
 • Jag är bra på a) fiska b) att fiska.
  att fiska (prepositio på)
 •  15