Game Preview

Ruotsin verbien taivutus, imperfekti

 •  Finnish    21     Public
  Ruotsin verbien taivutus, yleistä ja säännöllisten verbien imperfekti
 •   Study   Slideshow
 • Monta taivutusryhmää ruotsin verbeillä on?
  4 (I-IV)
 •  5
 • Minkä taivutusryhmän verbit ovat epäsäännöllisiä?
  IV
 •  5
 • Mistä tietää, että verbien tänka, köpa, möta, resa, växa imperfektin pääte on -TE?
  KoPuTuS X-sääntö
 •  20
 • Mistä tietää, että esim. verbien ringa, behöva, fylla imperfektin pääte on -DE?
  KoPuTuS X-sääntö ei sovi näihin verbeihin, joten pääte ei ole TE vaan DE (ääntämysellisistä syistä johtuen).
 •  15
 • Mikä on verbin imperfektin pääte, jos preesensin pääte on -AR?
  ADE
 •  15
 • Mikä on preesensmuoto, jos imperfekti on gillade?
  gillar
 •  15
 • Mitkä kaksi päätettä on II taivutusryhmässä?
  DE ja TE
 •  15
 • Mikä on I-ryhmän imperfektin pääte?
  ADE
 •  15
 • Mikä on III-ryhmän imperfektin pääte?
  DDE
 •  15
 • Miten jatkuu taivutus: bo, bor...
  bodde
 •  15
 • Miten jatkuu taivutus: börja, börjar...
  började
 •  15
 • Miten jatkuu taivutus: ringa, ringer...
  ringde
 •  15
 • Mikä on preesensmuoto, jos imperfekti on hjälpte?
  hjälper
 •  15
 • Taivuta verbi spela I
  spelar, spelade
 •  20
 • Taivuta verbi fylla II
  fyller, fyllde
 •  20
 • Taivuta verbi må III
  mår, mådde
 •  20
 • Miten jatkuu taivutus: köpa, köper...
  köpte
 •  15
 • Taivuta verbi möta II
  möter, mötte
 •  20
 • Taivuta verbi passa I
  passar, passade
 •  20
 • Miten jatkuu taivutus: fixa, fixar...
  fixade
 •  15
 • Miten jatkuu taivutus: behöva, behöver...
  behövde
 •  15