Study

Czas Simple Present. Dodawanie końcówki dla he ...

 •   0%
 •  0     0     0

 • live
  lives (żyć, mieszkać)
 • have 
  has (mieć, posiadać, jeść, pić)
 • tidy
  tidies (sprzątać)
 • study 
  studies (uczyć się)
 • box 
  boxes (boksować)
 • say 
  says (mówić)
 • watch 
  watches (oglądać)
 • sleep 
  sleeps (spać)
 • eat
  eats  (jeść)
 • fly
  flies (latać)
 • wash 
  washes (myć)
 • go 
  goes (iść)
 • miss 
  misses (tęsknić)
 • do
  does (robić)