Study

English class A2 unit 3

 •   0%
 •  0     0     0

 • zwiedzać miasto
  explore a city
 • Kate _______(do) her homework
  did
 • My brother ________(feel) terrible today
  felt
 • pojechać na wycieczkę z przewodnikiem
  go on a guided tour
 • próbować lokalnego jedzenia
  try the local food
 • I ____(be) at the cinema yesterday
  was
 • iść na plażę
  go to the beach
 • Kate nie była w szkole wczoraj
  Kate wasn't at school yesterday
 • My nie zjedliśmy kurczaka w sobotę
  We didn't eat chicken on Saturday
 • zwiedzać miasteczko
  explore a town
 • Fred _______(be/ not) at the hospital
  wasn't
 • Sue _____(not/ buy) a new games console
  didn't buy
 • popłynąć na wycieczkę łodzią
  go on a boat trip
 • They ____(be/ not) at school on Monday
  weren't
 • She _____(go) to the theatre 2 days ago
  went
 • zwiedzać okolicę
  explore an area
 • jechać pod namiot
  go camping
 • Oni nie odrobili pracy domowej
  They didn't do homework
 • My sister _______(give) me the money
  gave
 • nurkować z rurką
  go snorkelling
 • We _______(forget) to take our umbrella
  forgot
 • wędrować
  go hiking
 • I ______(not/ eat) pizza last Sunday
  didn't eat
 • pojechać na całodniową wycieczkę
  go on a day trip
 • jeździć na rowerze
  go cycling