Study

Czasowniki nieregularne

 •   0%
 •  0     0     0

 • słyszeć -> ...
  hear
 • mówić (coś komuś) -> ...
  tell
 • iść -> ...
  go
 • see, ... , ...
  saw, seen
 • leave, ... , ...
  left, left
 • być -> ...
  be
 • kupować -> ...
  buy
 • jeść -> ...
  eat
 • robić (np. pracę domową) -> ...
  do
 • wear, ... , ...
  wore, worn
 • pływać -> ...
  swim
 • drink, ... , ...
  drank, drunk
 • make, ... , ...
  made, made
 • uczyć (kogoś) -> ...
  teach
 • eat, ... , ...
  ate, eaten
 • brać -> ...
  take
 • spend, ... , ...
  spent, spent
 • write, ... , ...
  wrote, written
 • przychodzić -> ...
  come
 • fly, ... , ...
  flew, flown
 • widzieć -> ...
  see
 • robić (np. ciasto) -> ...
  make
 • ride, ... , ...
  rode, ridden
 • siedzieć -> ...
  sit
 • break, ... , ...
  broke, broken
 • be, ... , ...
  was/were, been
 • czytać -> ...
  read
 • zapominać -> ...
  forget
 • know, ... , ...
  knew, known
 • spadać -> ...
  fall
 • fall, ... , ...
  fell, fallen
 • jeździć -> ...
  ride
 • feed, ... , ...
  fed, fed
 • spędzać, wydawać -> ...
  spend
 • spotykać, poznawać -> ...
  meet
 • mieć -> ...
  have
 • swim, ... , ...
  swam, swum
 • speak, ... , ...
  spoke, spoken
 • meet, ... , ...
  met, met
 • forget, ... , ...
  forgot, forgotten
 • do, ... , ...
  did, done
 • run, ... , ...
  ran, run
 • buy, ... , ...
  bought, bought
 • ciąć -> ...
  cut
 • łamać, psuć -> ...
  break
 • zaczynać -> ...
  begin
 • think, ... , ...
  thought, thought
 • go, ... , ...
  went, gone
 • dawać -> ...
  give
 • sit, ... , ...
  sat, sat
 • nosić -> ...
  wear
 • karmić -> ...
  feed
 • latać -> ...
  fly
 • say, ... , ...
  said, said
 • get, ... , ...
  got, got
 • begin, ... , ...
  began, begun
 • mówić (np. Kasia powiedziała, że lubi żelki) -> ...
  say
 • take, ... , ...
  took, taken
 • mówić (np. Ja mówię po Polsku) -> ...
  speak
 • catch, ... , ...
  caught, caught
 • pić -> ...
  drink
 • give, ... , ...
  gave, given
 • łapać -> ...
  catch
 • win, ... , ...
  won, won
 • have, ... , ...
  had, had
 • myśleć -> ...
  think
 • come, ... , ...
  came, come
 • cut, ... , ...
  cut, cut
 • wygrywać -> ...
  win
 • wiedzieć -> ...
  know
 • znajdować -> ...
  find
 • find, ... , ...
  found, found
 • tell, ... , ...
  told, told
 • hear, ... , ...
  heard, heard
 • dostawać -> ...
  get
 • read, ... , ...
  read, read
 • opuszczać, wychodzić, odjeżdżać -> ...
  leave
 • pisać -> ...
  write
 • biegać -> ...
  run