Study

LES PARAULES

 •   0%
 •  0     0     0

 • Pi-ta-lo
  Pilota
 • E-fant-le
  Elefant
 • ba-Sa-tes
  Sabates
 • le-na-Ba
  Balena
 • Ra-lí-to
  Ratolí
 • ca-Bo
  Boca
 • ma-Po
  Poma
 • re-na-Si
  Sirena
 • na-Llu
  Lluna
 • ca-Va
  Vaca
 • ta-Por
  Porta
 • di-ra-Ca
  Cadira
 • Ca-da-len-ri
  Calendari