Edit Game
English Class A2+, 7.7 notatka
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   18  Close
Mam nadzieję, że możesz pomóc.
I hope you can help.
Mam nadzieję, że przyjdziesz.
I hope you can come.
Daj mi znać.
Let me know!
Do zobaczenia wkrótce.
See you soon!
Do zobaczenia.
See you there!
Planuję być online o 9.00.
I'm planning to be online at 9.00.
Impreza zaczyna się o 10.00.
The party's starting at 10.00.
Spotkajmy się pod kinem o 8.00.
Let's meet outside the cinema at 8.00.
Powinienem być pod sklepem o 2.30.
I should be outside the shop at 2.30.
Proszę zaczekaj na mnie.
Please wait for me.
Może moglibyśmy się spotkać jutro?
Perhaps we could meet tomorrow?
Czy możesz pomóc?
Can you help?
Czy chciałbyś przyjść?
Would you like to come?
Autobus jest spóźniony.
The bus is really late.
Jestem naprawdę chory-nie mogę przyjść.
I'm really ill-I can't come.
Pomocy! Nie rozumiem pracy domowej.
Help! I don't understand my homework.
Idę do miasta.
I'm going into town.
Organizuję imprezę.
I'm having a party.