Edit Game
wakacje
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   2  Close
Czy to jest muszelka?
tak
Jak nazywa się ten przedmiot?
koło ratunkowe