Edit Game
Bugs Team 2, unit 5
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   28  Close
I eat a banana for tea
Jem banana na podwieczorek
I eat chicken for lunch
Jem kurczaka na lancz
I eat yoghurt for a snack
Jem jogurt na przekąskę
I eat eggs for breakfast.
Jem jajka na śniadanie.
Munch. Munch. Munch.
chrup chrup chrup
I love roast beef
Uwielbiam pieczeń wołową
I love fish and chips
uwielbiam rybę z frytkami
roast beef
pieczeń wołowa
apple pie
szarlotka
biscuits
herbatniki
water
woda
ważka
dragonfly
You're under arrest
jesteś aresztowany
We're rich
jesteśmy bogaci
We've got the money
mamy pieniądze
Let's listen
posłuchajmy
They are in disguise
Są w przebraniu
It looks delicious
wygląda smacznie
Here you are.
proszę
Can I have some.....?
Czy mogę prosić.....?
Are you ready to order?
Czy są państwo gotowi złożyć zamówienie?
What's on the menu today?
Co jest dzisiaj w karcie dań?
Let's have lunch
Zjedzmy lancz
How can we find them?
Jak możemy je znaleźć?
dangerous
niebezpieczny
clever
mądry
a bank robber
bandyta napadający na bank
wild wasps
osy